开云体育最新官方入口在哪

Việt Nam giai đoạn 2022-2030.

ủtướngyêucầuhỗtrợcácnhàkhoahọctrẻsinhviêngiỏitàină

Tại quyết định này, tài năng trẻ được hiểu là công dân Việt Nam đủ 16 đến 35 tuổi ở trong và ngoài nước đạt , quốc tế.

ủtướngyêucầuhỗtrợcácnhàkhoahọctrẻsinhviêngiỏitàină
Thủ tướng yêu cầu hỗ trợ các nhà khoa học trẻ, sinh viên giỏi, tài năng  - ảnh 1

Tiến sĩ Trương Thanh Tùng, một nhà khoa học trẻ được tôn vinh ở Giải thưởng Quả cầu vàng

ủtướngyêucầuhỗtrợcácnhàkhoahọctrẻsinhviêngiỏitàină

x.h

ủtướngyêucầuhỗtrợcácnhàkhoahọctrẻsinhviêngiỏitàină

Đề án Phát hiện, bồi dưỡng và phát huy tài năng trẻ Việt Nam giai đoạn 2022-2030 đặt ra mục tiêu cụ thể hằng năm có tối thiểu 70 % thanh niên được cung cấp các thông tin về chủ trương, chính sách, các hoạt động phát triển, bồi dưỡng, phát huy tài năng trẻ trên các lĩnh vực.

ủtướngyêucầuhỗtrợcácnhàkhoahọctrẻsinhviêngiỏitàină

Đến năm 2025, cập nhật khai thác hiệu quả dữ liệu 10.000 tài năng trẻ Việt Nam trong và ngoài nước và năm 2030 sẽ cập nhật khai thác hiệu quả dữ liệu của 30.000 tài năng trẻ trên hệ thống cơ sở dữ liệu tài năng trẻ quốc gia.

ủtướngyêucầuhỗtrợcácnhàkhoahọctrẻsinhviêngiỏitàină

Theo đó, năm 2025 cũng sẽ xây dựng vận hành Mạng lưới tài năng trẻ Việt Nam toàn cầu và Công viên số tài năng trẻ quốc gia. Đến năm 2030, sau khi được phát hiện, tôn vinh, có tối thiểu 60 % tài năng trẻ được bồi dưỡng, tham gia các hoạt động chia sẻ tri thức, hỗ trợ cộng đồng, tham gia xã hội

ủtướngyêucầuhỗtrợcácnhàkhoahọctrẻsinhviêngiỏitàină\n

Để phát hiện các tài năng trẻ, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tổ chức các sân chơi học thuật, năng khiếu, tài năng, các giải thưởng, cuộc thi, hội thi trong các ngành, lĩnh vực. Đặc biệt, chú trọng phát hiện tài năng trẻ là lãnh đạo quản lý, , vận động viên, văn nghệ sĩ, nghệ nhân truyền thống, lực lượng vũ trang, người dân tộc thiểu số và tài năng trẻ Việt Nam ở nước ngoài.

ủtướngyêucầuhỗtrợcácnhàkhoahọctrẻsinhviêngiỏitàină

Ngoài ra, cần tổ chức hoạt động tập huấn hội trại, hội thảo, diễn đàn giữa các nhà khoa học đầu ngành uy tín trong và ngoài nước với các , nghiên cứu sinh, sinh viên giỏi, tài năng nhằm thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học. Từ đó chia sẻ kinh nghiệm, thông tin về các kết quả nghiên cứu, gợi mở các ý tưởng và liên kết, hợp tác để hình thành các nhóm nghiên cứu mạnh của quốc gia.

ủtướngyêucầuhỗtrợcácnhàkhoahọctrẻsinhviêngiỏitàină

Học sinh, sinh viên, nhà khoa học trẻ cũng được khuyến khích phát triển kỹ năng nghiên cứu khoa học và . Tiếp theo là các bộ ngành tạo điều kiện hỗ trợ các tài năng trẻ chủ trì đảm nhận thực hiện các công trình, các đề tài, dự án phát triển của ngành, địa phương, đất nước và cùng hỗ trợ kết nối thương mại hóa sản phẩm, công nghệ mới do thanh niên nghiên cứu phát triển.

ủtướngyêucầuhỗtrợcácnhàkhoahọctrẻsinhviêngiỏitàină

Cũng theo đề án này, các tài năng trẻ sẽ được gặp gỡ đối thoại định kỳ với lãnh đạo Chính phủ, các bộ ngành. Cứ 5 năm một lần Đại hội Tài năng trẻ Việt Nam toàn quốc sẽ được tổ chức nhằm tôn vinh các tài năng trẻ và các địa phương có thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác phát hiện bồi dưỡng tài năng trẻ...

ủtướngyêucầuhỗtrợcácnhàkhoahọctrẻsinhviêngiỏitàină

Tin tức mới nhất